Bricon bedriver konsultverksamhet
inom brandskydd
och riskhantering.
Inget uppdrag är för litet eller för stort

för oss och vi arbetar över hela landet.

Tjänster

Byggnadstekniskt brandskydd

Bricon arbetar med byggnads­tekniskt brand­skydd och upprättar brand­skydds­beskrivningar och brand­skydds­dokumentationer. Vi utför kontroller av brand­skydd i befintliga och nya byggnader och bistår verksamheter i samband med räddnings­tjänstens tillsyn.

Läs mer

Brandfarliga och explosiva varor

Bricon utför riskutredningar vid hantering av explosiv och brandfarlig vara och upprättar klassnings­planer inom ramen för ATEX-direktiven. Vi bistår med hjälp vid tillstånds­ansökan för hantering av brandfarlig och explosiv vara.

Läs mer

Riskhänsyn i samhällsplanering

Bricon genomför analyser vid plan­arbeten och vid exploatering av tomter och fastigheter. Vi genomför risk­utredningar för områden som är placerade vid riskfyllda verk­samheter och transport­leder för farligt gods så att hänsyn kan tas till detta i samhälls­planeringen.

Läs mer

Tjänster för industrin

Bricon utreder industriers arbete med brandskydd och riskhantering. Vi utarbetar säkerhets­rapporter och utredningar enligt Seveso-direktiven. Vi hjälper våra kunder med analys och planering av industri­brandkårer.

Läs mer

Tjänster för tunnelprojekt

Bricon erbjuder både bredd och spets inom tunnelsäkerhet för såväl väg- som järnvägstunnlar samt i tunnelbanan. Tillsammans med Mosen Ltd har vi även specialistkompetens inom tunnelventilation och aerodynamik.

Läs mer

Övriga tjänster

Bricon arbetar med kommunal kris­beredskap och genomför olycks­utredningar. Vi genomför skräddar­sydda utbildningar inom brand­skydd och risk­hantering och vi samarbetar med högskolor och universitet.

Läs mer

Uppdrag

Vår berättelse

Brand- och riskkonsultbolaget Bricon etablerades 2013. Idag är vi ett företag med ett trettiotal anställda och sju kontor över hela landet. Allt började med en enkel idé.

Läs mer
Vi är tacksamma för att ha fått förtroendet att jobba i stora och komplexa uppdrag. Framförallt är jag glad och stolt över vår personal, som lagt grunden till det förtroende våra kunder visar oss.

David Tonegran, kontorschef i Skåne

Nyheter

Tre Briconmedarbetare godkända på SAK 3-tentan

Vi gratulerar Jenny Magnusson, Anna-Carin Olmedal och Markus Melin som alla klarat tentan för att bli certifierade sakkunniga inom brandskydd, SAK 3. Nu hoppas vi att de övriga bitarna kring certifieringen ska gå bra, så har vi på Bricon snart hela tretton konsulter med SAK 3-kompetens. Certifieringen finns i två nivåer, N och K, och […]

Läs mer

Dungen på andraplats i Glaspriset 2020

Dungen i Malmö slutade på en hedrande andraplats i Glaspriset 2020, som är Glasbranschföreningens pris för Sveriges bästa glasbyggnad. Dungen hyrs främst av Tullverket och Bricons Skånechef David Tonegran har arbetat med brandskyddet. Huset är utformat av arkitektfirman FOJAB på uppdrag av Wihlborgs Fastigheter. – Det är såklart väldigt kul att Dungen fått ett hedersomnämnande. […]

Läs mer

Bakom den gamla fasaden byggs ett helt nytt hus

Den unika Stockholmsfastigheten Vildmannen 7 förstördes i en brand i november 2017. När den nu byggs upp igen sker det innanför den 120 år gamla fasaden, som stod kvar efter branden. Bricon har varit med i projektet från start. När Vildmannen 7 brann var fastigheten under ombyggnad. Brandorsaken är fortfarande okänd, men det började tidigt […]

Läs mer

Bricon firar midsommar med gåva till Unicef

Under året har miljontals människor drabbats av covid-19. Unicef arbetar för att hindra viruset från att spridas och hjälper de barn och familjer som redan drabbats. Organisationen arbetar även långsiktigt för alla barns rätt att överleva, utvecklas, få utbildning och skydd. Vi på Bricon stödjer deras arbete med en midsommargåva och uppmanar alla våra kunder […]

Läs mer

Bricon i nytt samarbete kring tjänster för tunnlar

Bricon ingår nu ett samarbete med brittiska Mosen Ltd, som är specialister på tunnelventilation och aerodynamik i järnvägstunnlar och är baserade i Storbritannien. Tillsammans ska bolagen erbjuda konsulttjänster avseende tunnelventilation i väg- och järnvägstunnlar samt aerodynamik i tunnlar för höghastighetståg och nya stambanor. Med stora tunnel- och järnvägsprojekt som Ostlänken och Västlänken på gång kommer […]

Läs mer

Briconprojekt nominerade till Glaspriset 2020

Inte bara ett utan två Briconprojekt har nominerats till Glaspriset 2020, som är Glasbranschföreningens pris för Sveriges bästa glasbyggnad. Det handlar om Malmöfastigheterna Dungen och Kajutan. Dungen inhyser kontors- och verksamhetslokaler och Tullverket är den största hyresgästen. Förra året vann byggnaden Stadsbyggnadspriset i Malmö och Bricon har arbetat med brandskyddet i nära samarbete med byggherren […]

Läs mer

Kontakt

info@bricon.se
010-722 02 10

Profilbild för Andreas Häggkvist
Profilbild för Anna-Carin Olmedal
Profilbild för Bertil Winér
Profilbild för Caspar Kindt
Profilbild för Claes Cahier
Profilbild för David Tonegran
Profilbild för Hanna Eklöf
Profilbild för Henrik Östlund
Profilbild för Ida Dahlstrand
Profilbild för Jenny Magnusson
Profilbild för Joel Winér
Profilbild för Johan Rönnblom
Profilbild för Jonas Nordin
Profilbild för Katarina Linde (fd Lindgren)
Profilbild för Katarina Wadensten
Profilbild för Klara Peraic
Profilbild för Leif Fällman
Profilbild för Louise Lund
Profilbild för Lovisa Persson Segell
Profilbild för Magnus Åkerlind
Profilbild för Marie Thelberg
Profilbild för Markus Melin
Profilbild för Martina Jelvinger
Profilbild för Olov Lindgren (fd Sundström)
Profilbild för Robin Ericsson
Profilbild för Sofia Lindahl
Profilbild för Sofie Lundman (fd Sundström)
Profilbild för Viktor Skeppström

Här finns vi

 • Bricon
  Umeå
 • Rådhusesplanaden 2C
 • 903 28 Umeå
 • Bricon
  Härnösand
 • Fiskaregatan 4C
 • 871 33 Härnösand
 • Bricon
  Sundsvall
 • Krejaregatan 2
 • 856 35 Sundsvall
 • Bricon
  Stockholm
 • Upplandsgatan 50
 • 113 28 Stockholm
 • Bricon
  Helsingborg
 • Garnisonsgatan 25A
 • 254 66 Helsingborg
 • Bricon
  Lund
 • Bantorget 4
 • 222 29 Lund
 • Bricon
  Malmö
 • Baltzarsgatan 25
 • 211 36 Malmö
Vi ska växa, men det är ingen stress. Om vi hittar rätt personer kan vi växa, men tillväxt är inte ett mål i sig för oss. Det viktiga är att vi producerar bra produkter så att kunderna blir nöjda, då kommer tillväxten.

Magnus Åkerlind, vd och grundare

Karriär

Bricon AB grundades hösten 2013 och finns idag på sju orter från Umeå till Malmö. Bolaget är växande och välmående – och vi är alltid på jakt efter nya medarbetare. Hos oss finns en platt organisation där vi tar hand om varandra där varje anställd får ta ansvar och kan bli ännu bättre på sitt jobb.

Läs mer