Välkommen att anlita Bricon

Så avropar och beställer du tjänster från oss enligt ramavtal


Nytt ramavtal för brandkonsulttjänster

Från och med september 2021 kan vi på Bricon erbjuda konsulttjänster till samtliga kommuner och regioner i Sverige. Vi på brand- och riskkonsultbolaget Bricon har vunnit ramavtalet Säkerhetsteknik och rangordnas först som brandkonsult för samtliga kommuner och regioner i hela landet. Med hjälp av Adda, som är ett verksamhetsstöd till offentlig sektor som erbjuder avtal och tjänster som underlättar er vardag, kan du anlita oss snabbt och smidigt. Så här går det till:

 • Sammanställ vilken typ av tjänster ni behöver
 • Du hittar ramavtalet här
 • Skicka ett mejl till avrop@bricon.se

Om ni har ett utgående ramavtal kan ni även anlita oss framöver om ni vill slippa processen med upphandling, vårt avtal sträcker sig till 2025 och det finns fler leverantörer än oss i ramavtalet för att säkerställa kontinuitet.

Mer information
Frågor besvaras av Fredrik Åkesson, ansvarig för ramavtal på Bricon
fredrik.akesson@bricon.se
070-392 66 10


Områden där ni kan anlita Bricon

Brandskydd, brandfarlig vara, riskhantering

Bricon har brandkonsulter med kompetens för genomförande av följande uppdrag:

 • Generell rådgivning kring brandskydd
 • Projektering och utredningar av brandskydd
 • Upprätta brandskyddsdokumentationer
 • Inventeringar av brandskydd
 • Rådgivning kring brandlarm, sprinkler och andra tekniska system
 • Utrymningsanalyser och rådgivning
 • Hjälp vid systematiskt brandskyddsarbete
 • Stöd vid upphandlingar av brandskydd
 • Utbildningar kring brandskydd
 • Samt andra typer av brandkonsulttjänster

Bricon har brand- och riskkonsulter med kompetens för genomförande av följande uppdrag:

 • Generell rådgivning i samband med hantering av brandfarlig vara
 • Upprätta Riskutredning enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor
 • Riskbedömning explosionsfarlig miljö (Explosionsskyddsdokument och klassningsplaner)
 • Bistå vid framtagande av hanteringsrutiner
 • Rådgivning i samband med större ombyggnationer där brandfarlig vara hanteras
 • Utbildning av föreståndare

Bricon kan även ta fram följande handlingar:

 • Riskanalys för farlig verksamhet
 • Släckvattenutredning
 • Säkerhetsrapport
 • Riskanalys för detaljplan i anslutning till farligt godsled
 • Beredskapsplaner / insatsplaner

Läs mer om våra tjänster här


Bricon finns över hela landet

 • Bricon bedriver konsultverksamhet inom brandskydd och riskhantering.
 • Företaget grundades 2013 i Sundsvall och Härnösand.
 • Har idag närmare 40 anställda, åtta kontor och kunder över hela landet.
 • Bricon har hög teknisk kompetens med många SAK 3-certifierade medarbetare över hela landet.
 • Sedan 2021 ingår Bricon i BST-gruppen, där även brandkonsultbolagen Brandkonsulten samt Brand & Riskanalys ingår. Samtliga bolag i koncernen kan anlitas som underkonsulter enligt avtal.

Läs mer om Bricon här


Kontaktuppgifter

Fredrik Åkesson
Ansvarig ramavtal
Affärsutvecklare
Kontorschef Varberg
Brandingenjör

fredrik.akesson@bricon.se
070-392 66 10

Avrop
avrop@bricon.se

Publicerad den 24 februari 2022