Andreas Häggkvist

Brandingenjör
Civilingenjör Brandteknik
Certifierad Sakkunnig brand – SAK 3

Andreas Häggkvist har erfarenhet från kommunal räddningstjänst där han arbetat brett inom förebyggande arbete, operativt arbete, kvalitetssäkring samt IT. Han har särskild erfarenhet av tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, tillsyn/tillstånd brandfarlig och explosiv vara, brandskydd och risker inom industri samt riskhänsyn i samhällsplanering. På Bricon arbetar Andreas bland annat med förenklad och analytisk dimensionering av byggnadstekniskt brandskydd och i infrastrukturprojekt.

I korthet
Startade på Bricon: 2015.
Placering: Sundsvall.
Utbildning: Brandingenjör och civilingenjör i brandteknik, LTU. Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB), MSB.

Kontakt
Andreas Häggkvist
070-230 77 03