Anna-Carin Olmedal

Kontorschef Stockholm
Brandingenjör
Certifierad Sakkunnig brand – SAK 3

Anna-Carin Olmedal har arbetat som brandkonsult sedan 1996, senast som gruppchef med personalansvar på en konsultfirma. Hon har många års erfarenhet inom bland annat byggnadstekniskt brandskydd, systematiskt brandskyddsarbete (SBA), brandteknisk rådgivning, ventilationsbrandskydd och utrymningsdimensionering. Sedan april 2022 är hon chef på Bricons kontor i Stockholm.

I korthet
Startade på Bricon: 2020.
Placering: Stockholm.
Utbildning: Brandingenjör, Lunds tekniska högskola.

Kontakt
Anna-Carin Olmedal
070-660 61 37