Bertil Winér

Arbetsmiljöingenjör

Bertil Winér kommer närmast från ESS i Lund, där han arbetade på deras OHS-avdelning. Bertil är även certifierad säkerhetsrådgivare för farligt gods. På Bricon hjälper Bertil kunder med systematiskt brandskyddsarbete, samordning kring tillstånd avseende hantering av brandfarlig och explosiv vara samt arbete med rutiner och arbetsprocesser avseende allmänna säkerhetsfrågor. Bertil bidrar även med kunskap om transport av farligt gods i sin roll som säkerhetsrådgivare.

I korthet
Startade på Bricon: 2019.
Placering: Malmö.
Utbildning: Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Kontakt
Bertil Winér
070-074 71 91