Caspar Kindt

Brandingenjör
Civilingenjör riskhantering
Certifierad Sakkunnig brand – SAK 3

Caspar Kindt har arbetat som brandkonsult sedan 2012. Han arbetar bland annat med brandskyddsprojektering vid såväl om-, ny- och tillbyggnader och analytisk dimensionering och har en bred erfarenhet av de flesta typer av projekt. Innan Caspar började sin tjänst på Bricon arbetade han i Stockholm och Kalmar.

I korthet
Startade på Bricon: 2019.
Placering: Lund och Malmö.
Utbildning: Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering, Lunds tekniska högskola.

Kontakt
Caspar Kindt
076-643 43 47