Castiel Nalvarte Dulanto

Civilingenjörsstudent
IT-utvecklare

Castiel Nalvarte Dulanto läser till civilingenjör i informations- och kommunikationsteknik på Lunds tekniska högskola, LTH, med fokus på internet, säkerhet, nätverk och design. Parallellt med studierna utvecklar och underhåller han Bricons IT-miljö.

I korthet
Startade på Bricon: 2020.
Placering: Malmö och Lund.
Utbildning (pågående): Civilingenjör i informations- och kommunikationsteknik, Lunds tekniska högskola, LTH.

Kontakt
Castiel Nalvarte Dulanto