Claes Cahier

Brandingenjör
Byggnadsingenjör

Claes Cahier har varit yrkesverksam sedan 1964. Innan Claes började på Bricon var han brandkonsult i eget bolag, som han grundade 2006. Claes har närmare fyrtio års erfarenhet inom räddningstjänsten som brandchef i bland annat Umeå och Piteå. Han har ett stort kontaktnät med byggherrar, projektörer och entreprenörer och mycket stor erfarenhet av och kunskap om byggnadstekniskt brandskydd avseende räddningstjänst, konstruktion och industriellt brandskydd.

I korthet
Startade på Bricon: 2014.
Placering: Umeå.
Utbildning: Försvarshögskolan, flygfältsingenjör, brandingenjör och byggnadsingenjör.

Kontakt
Claes Cahier
070-656 12 64