Dag Schéele

Civilingenjör Arkitektur

Dag Schéele arbetar sedan 2022 som brandkonsult med förenklad dimensionering av brandskydd vid ny-, om- och tillbyggnader. Han arbetar även med BIM- och CAD-utveckling.

I korthet
Startade på Bricon: 2022.
Placering: Umeå.
Utbildning: Civilingenjör Arkitektur, Luleå tekniska universitet.

Kontakt
Dag Schéele
073-839 11 66