David Tonegran

Brandingenjör
Civilingenjör riskhantering
Kontorschef i Skåne

David Tonegran har lång erfarenhet som brandkonsult. Han har stor erfarenhet av såväl risk- och sårbarhetsanalyser som byggnadstekniskt brandskydd och av komplex analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd. Han är aktiv i programkommittén för Brandskydd, Sveriges största konferens om byggnadstekniskt brandskydd. Under 2011 var han tjänstledig från sitt dåvarande arbete för att under sex månader arbeta på Boverket med de nya brandskyddsreglerna. David har även arbetat ett år som brandkonsult i San Francisco, USA.

I korthet
Startade på Bricon: 2013.
Placering: Malmö och Lund.
Utbildning: Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering, Lunds tekniska högskola.

Kontakt
David Tonegran
070-612 17 74