Eric Johansson​​​​

Brandingenjör
Civilingenjör Riskhantering

Eric Johansson är utbildad brandingenjör och civilingenjör i riskhantering vid Lunds tekniska högskola, LTH. Han har arbetat som brandingenjör på ett teknikkonsultföretag och även arbetat inom räddningstjänsten och Försvarsmakten. Eric arbetar brett över flera olika områden och har bland annat erfarenhet av övertrycksättningssystem för trapphus.

I korthet
Startade på Bricon: 2024.
Placering: Varberg och Göteborg.
Utbildning: Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering vid Lunds tekniska högskola, LTH.

Kontakt
Eric Johansson​​​​
076-775 66 32