Frida Granat

Byggnadsingenjör A

Frida Granat är byggnadsingenjör med inriktning arkitektur och miljö. Hon har tidigare arbetat på Tyréns, som byggnadsingenjör på en arkitektavdelning och främst ritat kontor, skolor och bostäder. Frida gillar att leda projekt, sköta samordningen samt hjälpa andra. Hennes spetskompetenser inkluderar Autocad och Revit.

I korthet
Startade på Bricon: 2021.
Placering: Sundsvall.
Utbildning: Byggnadsingenjör med inriktning arkitektur och miljö.

Kontakt
Frida Granat
072-502 63 28