Frida Nyman

Brandingenjör

Frida Nyman är nyutexaminerad brandingenjör från Luleå tekniska universitet och har nyligen flyttat till Stockholm. Frida är entusiastisk inför alla de utmaningar som väntar och ser fram emot att utvecklas på Bricon.

I korthet
Startade på Bricon: 2020.
Placering: Stockholm.
Utbildning: Brandingenjör, Luleå tekniska universitet.

Kontakt
Frida Nyman
072-225 52 42