Hanna Eklöf

Brandingenjör
Civilingenjör riskhantering

Hanna Eklöf startade på Bricon i Skåne som timanställd student, men flyttade till Stockholmskontoret 2019. Som brandingenjör och civilingenjör i riskhantering gillar Hanna att få jobba nära sina kollegor, träffa mycket människor men kanske framförallt att verkligen få möjlighet att klura på problem på detaljnivå.

I korthet
Startade på Bricon: 2017.
Placering: Stockholm.
Utbildning: Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering, Lunds tekniska högskola.

Kontakt
Hanna Eklöf
070-232 51 33