Ida Dahlstrand

Brandingenjör
Civilingenjör riskhantering

Ida Dahlstrand är brandingenjör och civilingenjör i riskhantering med erfarenhet som brand- och riskkonsult. Ida har erfarenhet av förenklad och analytisk dimensionering av byggnadstekniskt brandskydd.

I korthet
Startade på Bricon: 2017.
Placering: Malmö.
Utbildning: Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering, Lunds tekniska högskola.

Kontakt
Ida Dahlstrand
070-226 79 50