Jenny Magnusson

Brandingenjör
Civilingenjör riskhantering
Certifierad Sakkunnig brand – SAK 3

Jenny Magnusson har arbetat som brandkonsult sedan 2011. Innan dess arbetade hon inom kommunal räddningstjänst på Brandkåren Attunda. Jenny arbetar med brandskyddsprojektering vid såväl om-, ny- och tillbyggnader, har stor erfarenhet från brandteknisk projektering inom vårdlokaler samt brandskydd under byggtid vid pågående verksamhet. Jenny har även erfarenhet av komplexa byggnader.

I korthet
Startade på Bricon: 2019.
Placering: Stockholm.
Utbildning: Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering, Lunds tekniska högskola.

Kontakt
Jenny Magnusson
070-260 97 78