Joakim Sender

Brandingenjör
Kontorschef Skåne

Joakim Sender har lång erfarenhet av att arbeta som brandkonsult. Han jobbade tidigt med industriell riskhantering och hantering av brandfarlig vara. Under de senaste åren har han främst fokuserat på byggteknisk brandprojektering och en tjänst som kontorschef på en annan konsultfirma. Joakim har spetskompetenser inom områdena räddningshissar och brandgashantering i höga byggnader. Han är brandkonsult på och chef för Bricon i Skåne sedan våren 2024.

I korthet
Startade på Bricon: 2024.
Placering: Malmö, Lund och Helsingborg.
Utbildning: Brandingenjör, Lunds tekniska högskola.

Kontakt
Joakim Sender
076-776 31 92