Joel Winér

Brandingenjör
Civilingenjör riskhantering
Certifierad Sakkunnig brand – SAK 3

Joel Winér har arbetat som brandkonsult sedan 2001. Innan han började på Bricon var han avdelningschef för elva konsulter på Tyréns. Joel har mycket stor erfarenhet av brandskyddsprojektering av såväl komplexa byggnader förenklad dimensionering som analytisk dimensionering. Joel har medverkat i projekt i alla skeden i byggprocessen och i de flesta olika typer av byggnader samt infrastrukturprojekt. Joel har även erfarenhet av internationella projekt, bland annat i Ryssland.

I korthet
Startade på Bricon: 2014.
Placering: Helsingborg, Lund och Malmö.
Utbildning: Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering, Lunds tekniska högskola. Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer, MSB.

Kontakt
Joel Winér
070-181 09 59