Johan Rönnblom

Brandingenjör
Civilingenjör brandteknik
Certifierad Sakkunnig brand – SAK 3

Johan Rönnblom arbetar som uppdragsansvarig brandkonsult och handläggande brandingenjör inom främst byggnadstekniskt brandskydd. Han har erfarenhet av såväl förenklad som analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd och av brandskydd av bärande konstruktioner. Johan har jobbat som konsult sedan 2013.

I korthet
Startade på Bricon: 2014.
Placering: Umeå.
Utbildning: Civilingenjör brandteknik och brandingenjör, Luleå tekniska universitet.

Kontakt
Johan Rönnblom
070-221 58 16