Katarina Linde

Brandingenjör
Civilingenjör riskhantering

Katarina Linde har många års erfarenhet som brand- och riskkonsult. Katarina har bland annat erfarenhet av riskanalys inom samhällsplanering och industri, förenklad och analytisk dimensionering av byggnadstekniskt brandskydd och erfarenhet inom riskhantering i olje- och gasbranschen samt försvarsindustrin.

I korthet
Startade på Bricon: 2015.
Placering: Malmö.
Utbildning: Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering, Lunds tekniska högskola.

Kontakt
Katarina Linde
072-304 56 65