Katarina Wadensten

Brandingenjör
Civilingenjör riskhantering
Kontorschef Stockholm

Katarina Wadensten har jobbat som uppdragsansvarig brand- och riskkonsult i många år. Hon har varit verksam inom kommunal räddningstjänst vid Brandkåren Attunda där hon primärt arbetade inom plan- och byggprocessen, samt tog fram de kommunala handlingsprogrammen för medlemskommunerna. Katarina var under denna period även lärare i förebyggande byggnadstekniskt brandskydd samt riskhantering på räddningsverkets skola i Rosersberg. På Bricon fokuserar hon på byggnadstekniskt brandskydd.

I korthet
Startade på Bricon: 2018.
Placering: Stockholm.
Utbildning: Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering, Lunds tekniska högskola. Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer, MSB.

Kontakt
Katarina Wadensten
070-282 69 09