Kim Genberg

Brandingenjör

Kim Genberg startade på Bricon som timanställd student 2018 och är idag anställd som brandingenjör. Kim har erfarenhet av både byggnadstekniskt brandskydd och brandfarlig vara.

I korthet
Startade på Bricon: 2018.
Placering: Malmö.
Utbildning: Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering, Lunds tekniska högskola.

Kontakt
Kim Genberg
070-660 11 45