Klara Peraic

Civilingenjör riskhantering

Klara Peraic är civilingenjör i riskhantering med erfarenhet från RISE (Research Institutes of Sweden), där hon under sin studietid hjälpte till i olika projekt med fokus på säkerhet. Hon har även studerat medicinsk teknik.

I korthet
Startade på Bricon: 2019.
Placering: Stockholm.
Utbildning: Civilingenjör riskhantering, Lunds tekniska högskola.

Kontakt
Klara Peraic
070-205 54 71