Lars Tapani

Brandingenjör

Lars Tapani har arbetat inom brandförsvaret fram till 2021, då han gick i pension från jobbet som brandchef för Umeåregionens brandförsvar. Nu kombinerar Lars livet som pensionär med att arbeta som brandingenjör på Bricons Umeåkontor. Han har lång erfarenhet av att arbeta med förebyggande brandskydd och har ett perspektiv över olika tidsperioder på hur synen på brandskyddet har förändrats.

I korthet
Startade på Bricon: 2022.
Placering: Umeå.
Utbildning: Brandingenjörsutbildning.

Kontakt
Lars Tapani
073-063 98 80