Leif Fällman

Brandingenjör

Leif Fällman är brandingenjör med kompletterande kemiutbildning och har arbetat som brandkonsult sedan 2007. Innan dess var han verksam inom kommunal räddningstjänst vid räddningstjänsten i Sundsvall–Timrå, där han bland annat var ställföreträdande räddningschef och specialist inom restvärdesinsatser. Leif arbetar med brandskyddsprojektering vid om-, ny och tillbyggnader och är även expert på brandskydd i kulturhistoriskt viktiga byggnader. Han har även stor erfarenhet av brandskydd och riskhantering inom industrin.

I korthet
Startade på Bricon: 2013.
Placering: Sundsvall och Göteborg.
Utbildning: Brandingenjörsutbildning och kemistudier vid Umeå universitet.

Kontakt
Leif Fällman
073-660 90 31