Madelene Nordkvist

Brandingenjör
Civilingenjör Brandteknik
Certifierad Sakkunnig brand – SAK 3

Madelene Nordkvist är en erfaren brandkonsult som idag arbetar på Räddningstjänsten Storgöteborg med brandskydd i byggprocessen och riskhänsyn i samhällsplaneringen samt med brandfarliga och explosiva varor. Parallellt med detta jobbar hon även på Bricon i projekt som ligger utanför Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Madelene arbetade på Bricon 2014–2015 och hittade tillbaka till oss 2021. Hon är en analytisk person som gillar att vrida och vända på problem, gärna arbetar med analytisk dimensionering i olika former samt med höga hus (byggnader med över 16 våningsplan).

I korthet
Startade på Bricon: 2021, arbetade även här 2014–2015.
Placering: Göteborg.
Utbildning: Brandingenjör och civilingenjör i brandteknik, LTU.

Kontakt
Madelene Nordkvist