Magnus Åkerlind

Vd
Brandingenjör
Civilingenjör riskhantering
Certifierad Sakkunnig brand – SAK 3

Magnus Åkerlind har lång erfarenhet av byggnadstekniska brand- och riskhanteringsfrågor samt av operativt och olycksförebyggande arbete inom räddningstjänsten. Magnus har jobbat som lärare på räddningsverkets skola i Sandö (numera MSB) och har stor erfarenhet som konsult och av brandskydds- och riskhanteringsarbete i ett kommunalt perspektiv.

I korthet
Startade på Bricon: 2013.
Placering: Härnösand och Sundsvall.
Utbildning: Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering, Lunds tekniska högskola. Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer, MSB.

Kontakt
Magnus Åkerlind
070-635 26 11