Marie Thelberg

Kontorschef Sundsvall
Brandingenjör
Civilingenjör riskhantering
Certifierad Sakkunnig brand – SAK 3

Marie Thelberg arbetar främst med ATEX och brandfarlig vara, men även med riskanalyser och byggnadstekniskt brandskydd (såväl förenklad som analytisk dimensionering). Hon har även erfarenhet av bygglovsfrågor, olycksutredning och arbete inom kommunal räddningstjänst.

I korthet
Startade på Bricon: 2016.
Placering: Sundsvall.
Utbildning: Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering, Lunds tekniska högskola.

Kontakt
Marie Thelberg
070-360 00 02