Markus Melin

Brandingenjör
Civilingenjör riskhantering
Certifierad Sakkunnig brand – SAK 3

Markus Melin har arbetat som brandkonsult sedan 2013. Han har stor erfarenhet av byggnadstekniskt brandskydd och av såväl förenklad som analytisk dimensionering. Markus är väl bekant med flesta typer av projekt och med projektens alla skeden.

I korthet
Startade på Bricon: 2020.
Placering: Helsingborg och Malmö.
Utbildning: Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering, Lunds tekniska högskola.

Kontakt
Markus Melin
072-245 00 35