Martin Thomasson

Brandingenjör
Civilingenjör i riskhantering

Martin Thomasson har arbetat som brand- och riskkonsult sedan 2016 och som uppdragsansvarig konsult sedan 2019 på WSP. 2021 anslöt han till Bricon. Martin gillar att arbeta brett med projekt inom både byggnadstekniskt brandskydd och riskhantering inom industri och samhällsplanering. Roligast blir det när brand- och riskfrågor integreras med varandra.

I korthet
Startade på Bricon: 2021.
Placering: Stockholm.
Utbildning: Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering, Lunds tekniska högskola.

Kontakt
Martin Thomasson
073-374 73 60