Martina Jelvinger

Brandingenjör
Civilingenjör riskhantering

Martina Jelvinger har arbetat som brandkonsult sedan 2011. Hon arbetar med brandskyddsprojektering vid om-, ny- och tillbyggnad och har erfarenhet av såväl förenklad som analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd. Martina har även arbetat som brandkonsult i Auckland, Nya Zeeland.

I korthet
Startade på Bricon: 2019.
Placering: Stockholm.
Utbildning: Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering, Lunds tekniska högskola.

Kontakt
Martina Jelvinger
070-297 89 11