Olov Lindgren

Brandingenjör
Civilingenjör brandteknik
Certifierad Sakkunnig brand – SAK 3

Olov Lindgren är utbildad brandingenjör och civilingenjör i brandteknik med fokus på bland annat bärande konstruktioner. Han är även certifierad sakkunnig inom brandskydd – SAK3, med behörighet att kontrollera byggnadsverk där brandskyddet projekterats genom ingenjörsmässiga bedömningar, metoder och beräkningar. Han arbetar som uppdragsansvarig brandkonsult och handläggande ingenjör.

I korthet
Startade på Bricon: 2017.
Placering: Umeå.
Utbildning: Civilingenjör brandteknik och brandingenjör, Luleå tekniska universitet.

Kontakt
Olov Lindgren
0738-39 11 66