Oskar Nyström

Brandingenjör

I korthet
Startade på Bricon: 2022.
Placering: Umeå.

Kontakt
Oskar Nyström
076–049 40 43