Robin Ericsson

Brandingenjör
Civilingenjör Riskhantering

Robin Ericsson har arbetat som brandkonsult sedan 2016. Han arbetar med brandskyddsprojektering vid såväl om-, ny- och tillbyggnader och med analytisk dimensionering av fläktar-i-drift.

I korthet
Startade på Bricon: 2016.
Placering: Sundsvall.
Utbildning: Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering, Lunds tekniska högskola.

Kontakt
Robin Ericsson
076-116 03 83