Sofia Lindahl

Brandingenjörsstudent

Sofia Lindahl är student på brandingenjörsprogrammet i Lund och läser även påbyggnadsprogrammet inom riskhantering. Under studietiden har Sofia blivit allt mer intresserad av att arbeta som konsult och tjänsten på Bricon är hennes första jobb i branschen. Våren 2019 presenterade Sofia en dataanalys på den tredje SFPE Europe-konferensen i Malaga, som handlade om i vilken utsträckning analytisk dimensionering tillämpas samt hur det uppfattas inom arbetsområdet i världen.

I korthet
Startade på Bricon: 2019.
Placering: Malmö.
Utbildning (pågående): Brandingenjör och civilingenjör i riskhantering, Lunds tekniska högskola.

Kontakt
Sofia Lindahl