Sofie Lundman

Brandingenjör
Certifierad Sakkunnig brand – SAK 3
Skyddsrumssakkunnig

Sofie Lundman har erfarenhet både som uppdragsansvarig och handläggare. Hon är certifierad sakkunnig inom brandskydd – SAK3 med behörighet att kontrollera byggnadsverk där brandskyddet projekterats genom ingenjörsmässiga bedömningar, metoder och beräkningar. Sofie har erfarenhet av såväl förenklad som analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd.

I korthet
Startade på Bricon: 2015.
Placering: Sundsvall.
Utbildning: Brandingenjör, Luleå tekniska universitet.

Kontakt
Sofie Lundman
070-244 09 60