Viktor Skeppström

Kontorschef Umeå och Skellefteå
Brandingenjör

Viktor Skeppström har erfarenhet från förenklad och analytisk dimensionering av byggnadstekniskt brandskydd samt riskutredningar och explosionsskyddsdokumentation med tillhörande klassningsplan gällande ATEX och brandfarlig vara.

I korthet
Startade på Bricon: 2017.
Placering: Umeå.
Utbildning: Brandingenjörsutbildning, Høgskolen Stord/Haugesund.

Kontakt
Viktor Skeppström
073-808 99 78