Viktor Skeppström

Brandingenjör

Viktor Skeppström har erfarenhet från förenklad och analytisk dimensionering av byggnadstekniskt brandskydd samt riskutredningar och explosionsskyddsdokumentation med tillhörande klassningsplan gällande ATEX och brandfarlig vara.

I korthet
Startade på Bricon: 2017.
Placering: Umeå.
Utbildning: Brandingenjörsutbildning, Høgskolen Stord/Haugesund.

Kontakt
Viktor Skeppström
073-808 99 78