Bakom den gamla fasaden byggs ett helt nytt hus

Den unika Stockholmsfastigheten Vildmannen 7 förstördes i en brand i november 2017. När den nu byggs upp igen sker det innanför den 120 år gamla fasaden, som stod kvar efter branden. Bricon har varit med i projektet från start.

När Vildmannen 7 brann var fastigheten under ombyggnad. Brandorsaken är fortfarande okänd, men det började tidigt på morgonen med ett snabbt förlopp. När räddningstjänsten kom till platsen var branden så kraftig att den inte gick att begränsa inom byggnaden. Dessutom hotades de närliggande byggnaderna, berättar Katarina Wadensten, Bricons chef i Stockholm och en av dem som arbetar med projektet.
– Branden var svår att se utifrån eftersom huset var inklätt med väderskydd och det var inte så mycket folk som rörde sig ute eftersom det var tidigt på morgonen. Larmet kom in tack vare att man hade ett automatiskt brandlarm som var vidarekopplat till räddningstjänsten, säger hon.

Vildmannen 7 ligger i korsningen Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan i centrala Stockholm. Byggnaden, som uppfördes mellan åren 1895 och 1897, hade flera exklusiva lägenheter och har en spännande historia. Här bodde häradshövdingar, grosshandlare, medicine doktorer och direktörer. 1905 öppnade det kvinnliga matkooperativet Svenska Hem, grundat av kvinnosakspionjären Anna Whitlock, butik här. Rörelsen blev Sveriges på sin tid största konsumentförening med fem butiker och över 3 000 kvinnor som medlemmar, bland annat Selma Lagerlöf, Harriet Bosse och Ellen Key. Den klassiska skivbutiken Pet Sounds hade även sin första butik här och Stadsmuseet har klassificerat Vildmannen 7 som en fastighet av allra högsta kulturhistoriska värde.

I branden totalförstördes fastighetens innandöme, men fasaden i roslagssandsten stod kvar. Det var länge oklart om den skulle kunna behållas eller om man skulle tvingas riva allt, men glädjande nog kunde fasaden räddas, berättar Anna-Carin Olmedal, brandingenjör på Bricons Stockholmskontor.
– Vi genomför återuppbyggnaden med stor hänsyn till byggnadens historia. Det är otroligt inspirerande att få vara med på den resan, säger hon.

Bricon har varit med i planeringen av den nya byggnaden från första början. För att skapa en fastighet där användningen kan anpassas över tid och där olika verksamheter ska kunna nyttja de olika ytorna, krävs ett brandskydd som är gångbart för olika typer av användning.
– Vi vill skapa en robust lösning som ska kunna leva med huset. Huset inrymmer ju både kontor, retail, restaurang och bostäder, säger Katarina Wadensten.

Att allt arbete utgår från den bevarade fasaden innebär stora utmaningar, berättar Anna-Carin Olmedal.
– Eftersom byggnadens fasad bibehålls och placering av dörrar, fönster och andra öppningar i fasaden i princip ligger fast har det varit en utmaning att hitta bra lösningar för brandgasventilering av källaren, insatsvägar och utformning av utrymningsvägar. En utmaning som vi förstås delar med övriga i projektet, säger hon.

Katarina Wadensten och Anna-Carin Olmedal är inte de enda Briconmedarbetarna som varit involverade. Även Hanna Eklöf, Martina Jelvinger, Joar Persson och David Tonegran har arbetat med byggnaden.
– Vi är alltid flera som är engagerade i ett projekt av den här storleken, säger Anna-Carin.

I projektgruppen som fastighetsägaren Hufvudstaden satt ihop ingår förutom Bricon bland annat Stadion Arkitekter, AFRY, Bengt Dahlgren, Looström och S Hammare Consulting AB. Bricons konsulter har en lång relation till fastighetsägaren, berättar Katarina Wadensten.
– Både jag och Anna-Carin har jobbat mot Hufvudstaden i tio–femton år, med bland annat Vildmannen. Därför känns det såklart extra roligt att få vara med nu när det byggs upp på nytt. Dessutom är det ett väldigt fint gammalt hus, säger Katarina.

Nya Vildmannen 7 beräknas vara klar för inflyttning i slutet av 2022.

Läs mer om Vildmannen 7

https://hufvudstaden.se/var-verksamhet/projekt/pagaende-projekt/vildmannen-7/
https://hufvudstaden.se/var-verksamhet/fastigheter/stockholm/vildmannen-7/
https://www.byggvarlden.se/eldharjad-fastighet-far-nytt-liv-171311/nyhet.html

Publicerad den 9 juli 2020

Nyhetsarkiv

Visar 1-10 av 159