Bricon arbetar med klimatsmart psykiatribyggnad

En väldigt energieffektiv psykiatribyggnad med borrhål för bergvärme, en massa solceller och solfångare. Det ska bli verklighet i den 33 000 kvadratmeter stora byggnaden som nu uppförs i Umeå och som Bricon projekterat.

Johan Rönnblom och Magnus Åkerlind har tillsammans med Brandförsvaret diskuterat utformningen av solcellsanläggningen. Den består av cirka 1 000 solceller och ungefär lika många solfångare för värme. Bricon är beställarstöd även i byggskedet för att säkerställa att entreprenaden blir rätt utförd.

Psykiatribyggnaden på Umeå Universitetssjukhus ska samla all psykiatrisk vård inom Region Västerbotten och kommer bland annat att ha öppna avdelningar, psykiatrisk tvångsvård och rättpsykiatrisk vård. Byggnaden kommer även att ha häkte och tillnyktringsenhet.

Publicerad den 8 november 2019

Nyhetsarkiv

Visar 1-10 av 159