Bricon expanderar i Skåne

Bricon har idag glädjen att välkomna Eric Månsson och Johan Hedenström till vårt kontor i Malmö.

Eric är civilingenjör i maskinteknik med inriktning på värmeöverföring och strömningsteknik. Eric har åtta års erfarenhet som riskkonsult inom främst olje- och gasbranschen. Där har Eric främst jobbat med komplexa kvantitativa riskanalyser (QRA) och avancerade datormodeller (CFD) för att modellera gasexplosioner, ventilationsflöden, brand- och gasspridning.

Johan Hedenström är brandingenjör och civilingenjör i riskhantering med nio års erfarenhet av såväl byggnadstekniskt brandskydd som funktionssäkerhet inom processindustrin. Genom sin expertis inom funktionssäkerhet (SIL) kan Johan bistå våra kunder inom processäkerhet med optimering av anläggningens instrumenterade säkerhetssystem gentemot gällande lagstiftning.

Genom rekryteringen av Eric och Johan kan vi på Bricon förstärka vår kompetens inom såväl avancerad riskhantering, processäkerhet och komplex brandmodellering.

Vi hälsar Eric och Johan varmt välkomna till oss på Bricon.

Publicerad den 1 september 2015

Nyhetsarkiv

Visar 1-10 av 159