Bricon hjälper Trafikverket med nödlägesövning i Helsingborg

Våren 2017 vann Bricon Trafikverkets upphandling för konsultuppdrag gällande riskanalyser och nödlägesövningar på 8 rangerbangårdar runt om i landet. Bangårdarna klassas som farlig verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, vilket innebär att anläggningsägaren bland annat är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador på människor och miljö.

Det är viktigt att larmkedjan och samverkan mellan verksamheten och räddningstjänsten fungerar om och när en olycka inträffar, som en del av uppdraget genomförs därför fullskaliga nödlägesövningar på varje rangerbangård. I mitten av april var Helsingborg först ut, där både Trafikverket, Green Cargo, Infranord och räddningstjänsten deltog.

Senare i år kommer motsvarande övningar ske i Göteborg, Borlänge och Gävle och 2019 kommer turen till Trelleborg, Malmö och Hallsberg.

Publicerad den 30 april 2018

Nyhetsarkiv

Visar 1-10 av 159