Bricon nominerade till DI Gasell

20181010

Bricon nominerade till Gasellpriset

I dagarna blev det offentligt att Bricon har lyckats uppfylla samtliga kriterier som krävs för att bli nominerade till årets Gasellpris.

Begreppet Gasell myntades av forskare på 80-talet när de kunde visa att små snabbväxande företag skapar flest nya jobb i samhället. För att kvalificera sig måste man förutom sunda finanser även ha en stabil tillväxt över tid. I Sverige är det mindre än en procent av alla aktiebolag som kvalificerar sig.

Vi vill tacka våra fantastiska medarbetare och kunder som gjort detta möjligt.