Bricon växer i Lund

Vi hälsar Lovisa Persson Segell välkommen till Bricon och vårt kontor i Lund.

Lovisa har nyligen tagit examen från Lunds Tekniska Högskola där hon har studerat till Civilingenjör i Riskhantering med en bakgrund i Ekosystemteknik.

Lovisa skrev sitt examensarbete om katastrofriskhantering och mer specifikt om den privata sektorns roll i beredskapsfasen vid humanitära hjälpinsatser. Detta undersöktes genom en fallstudie där olika företag intervjuades angående deras beredskapsinsatser innan och under katastrofer. Examensarbetets främsta upptäckt var att lyckade insatser till stor del berodde på välfungerande partnerskap med humanitära organisationer och att uppföljning av insatser var av stor vikt för framgångsrika resultat.

Varmt välkommen till oss Lovisa!

 

Publicerad den 11 september 2017

Nyhetsarkiv

Visar 1-10 av 175