Bricon växer i Lund

Bricon hälsar Joar Persson välkommen till vårt kontor i Lund.

Joar är i slutfasen av sina studier till Brandingenjör vid Lunds Tekniska Högskola. Joar kommer slutföra sin utbildning parallellt som han jobbar fulltid hos oss på Bricon.

Joar skrev sitt examensarbete om användning av hampakalk som isoleringsmaterial. Närmare bestämt gjorde han, tillsammans med en kurskamrat, en jämförelse av hampakalk med andra isoleringsmaterial. Detta gjordes genom att exponera materialen för värmestrålning och mäta temperaturutveckling genom materialet, samt massförlusten. Slutsatsen som dras är att hampakalk mäter sig bra med mer konventionella material ur brandsynpunkt men att mer forskning behövs.

Varmt välkommen till oss Joar!

Publicerad den 13 februari 2018

Nyhetsarkiv

Visar 1-10 av 159