Bricon växer i Umeå

Idag har vi det stora nöjet att hälsa Marie Thelberg välkommen till vårt kontor här i Umeå.

Marie är brandingenjör och civilingenjör riskhantering med 6 års erfarenhet som brand- och riskkonsult och ytterligare 3 års erfarenhet från räddningstjänsten (olycksförebyggande avdelningen).

Marie har stor erfarenhet av såväl förenklad som analytisk dimensionering av byggnadstekniskt brandskydd. Marie har även erfarenhet av riskutredningar för hantering av brandfarlig vara och industriell riskhantering. Marie är utbildad brandorsaksutredare och har erfarenhet av såväl olycksutredning som insatsutvärdering. Marie är delförfattare till Olycksutredning – Skogsbrand i Västmanland efter Länsstyrelsens övertagande av räddningstjänsten.

Vi på Bricon hälsar Marie varmt välkommen till oss.

Publicerad den 2 maj 2016

Nyhetsarkiv

Visar 1-10 av 175