Hanna och Klara presenterade examensarbeten

Bricons Hanna Eklöf och Klara Peraic redovisade på tisdagen sina examensarbeten på avdelningen Riskhantering och samhällssäkerhet vid Lunds tekniska högskola, LTH.

Hanna Eklöf presenterade, tillsammans med medförfattaren Olivia Wernberg, ”Händelser med stora konsekvenser som sällan inträffar – Ska de hanteras i riskanalysen?”.

Händelser med stora konsekvenser inträffar sällan men när de väl sker leder det ofta till stor påverkan på samhället. Den gasbussolycka som inträffade under våren i Stockholm är ett exempel på en olycka som hade kunnat få stora konsekvenser om bussen hade fortsatt in i tunneln och explosionen istället hade skett där. Hannas examensarbete syftar till att undersöka hur händelser som denna bör hanteras i en riskanalys.

Klara Peraic, som nyligen anställdes på Stockholmskontoret, redovisade ”Frivilligas roll för upprätthållandet av samhällets resiliens – en intervjustudie av flyktingsituationen i Östersundsregionen 2015”.

Studien visar att samhällets krishantering under flyktingkrisen hösten 2015 var bristande, men att frivilligas flexibilitet och förmåga att snabbt generera resurser var av stor betydelse för att kunna ta emot människorna som flydde till Sverige. Att förstå de frivilligas roll vid krissituationer och att kunna nyttja deras resurser kan därför vara av stor vikt vid framtida oväntade händelser.

Stort grattis till två väl genomförda och mycket intressanta examensarbeten, önskar kollegorna på Bricon.

Publicerad den 5 juni 2019

Nyhetsarkiv

Visar 1-10 av 159