20161028-madrid

20161028

Internkonferens i Madrid

I slutet av oktober samlades hela Bricon för internkonferens i Madrid. På programmet stod bland annat föreläsningar om tunnelsäkerhet, explosionsskydd och brandlarm. Det hanns även med besök hos två lokala ingenjörsfirmor och studiebesök i en multisportarena för att få en inblick i spanska regelverk och arbetssätt.