20161028-madrid

Internkonferens i Madrid

I slutet av oktober samlades hela Bricon för internkonferens i Madrid. På programmet stod bland annat föreläsningar om tunnelsäkerhet, explosionsskydd och brandlarm. Det hanns även med besök hos två lokala ingenjörsfirmor och studiebesök i en multisportarena för att få en inblick i spanska regelverk och arbetssätt.

Publicerad den 28 oktober 2016

Nyhetsarkiv

Visar 1-10 av 178