Brandfarliga och explosiva varor

Bricon hjälper er med att välja riskanalysmetod efter verksamhet och dess risker. Med fokus på långsiktigt och hållbart säkerhetsarbete kan vi hjälpa er med riskhantering inom exempelvis:

  • Riskutredning, klassningsplaner och explosionsskyddsdokumentation för hantering av brandfarlig vara enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och ATEX-direktiven.
  • Riskanalyser vid farlig verksamhet enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO).
  • Insatsplanering och insatsplaner.

Bricon erbjuder även privatpersoner och företag riskutredning och stöd vid tillståndsansökan rörande hantering av brandfarlig och explosiv vara enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE).