Säkerhet i tunnlar

Bricon har bred erfarenhet av att projektera brandsäkerhet i såväl vägtunnlar som järnvägstunnlar och spårtunnlar. Våra tjänster omfattar allt från avancerade rökfyllnadsberäkningar och utrymningssimuleringar till insatsplanering för räddningstjänsten.

Bricon erbjuder bland annat följande tjänster med inriktning på tunnelsäkerhet:

  • Upprätta säkerhetsdokumentation och riskanalys enligt Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet i vägtunnlar (TSFS 2015:27).
  • Genomföra en säkerhetsutredning enligt TSD.
  • Genomföra säkerhetsanalyser och upprätta säkerhetskoncept enligt Trafikverkets Krav Tunnelbyggande (TDOK 2016:0231).
  • Utarbeta insatsstrategier för räddningstjänsten.
  • Avancerade rökfyllnadsberäkningar (CFD) i kombination med utrymningssimuleringar och FID-beräkningar för att värdera utrymningssäkerheten i både nya och befintliga tunnlar.
  • Detaljprojektering av brandsäkerheten i väg, järnväg och spårtunnlar.