Tjänster för tunnelprojekt

 

Tunnelventilation och aerodynamik

Bricon erbjuder tillsammans med vårt partnerföretag Mosen Ltd ett komplett utbud av tjänster för ventilation och aerodynamik av väg-, järnvägs- och tunnelbanetunnlar, inklusive:

  • Computational Fluid Dynamics (CFD)-analys av lufthastigheter, föroreningsnivåer och temperaturer inom alla delar av infrastruktur under jord.
  • Ventilationsdesign för att säkerställa adekvat kontroll av brandgaser i händelse av brand, samt lämplig luftkvalitet och temperatur under normala operationer.
  • Beräkningar av aerodynamik med höghastighetståg för att mildra effekterna av mikrotryck­vågor (sonic boom).
  • Modellering av brand- och rökspridning inom tunnlar och tunnelbanestationer.

Våra tjänster sträcker sig från konceptuell design och tredjepartsgranskning till fullständig detaljerad design.

 

Säkerhet i tunnlar

Bricon har bred erfarenhet av att projektera brandsäkerhet i såväl vägtunnlar som järnvägstunnlar och spårtunnlar. Våra tjänster omfattar allt från avancerade rökfyllnadsberäkningar och utrymningssimuleringar till insatsplanering för räddningstjänsten.

Bricon erbjuder bland annat följande tjänster med inriktning på tunnelsäkerhet:

  • Upprätta säkerhetsdokumentation och riskanalys enligt Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet i vägtunnlar (TSFS 2015:27).
  • Genomföra en säkerhetsutredning enligt TSD.
  • Genomföra säkerhetsanalyser och upprätta säkerhetskoncept enligt Trafikverkets Krav Tunnelbyggande (TDOK 2016:0231).
  • Utarbeta insatsstrategier för räddningstjänsten.
  • Avancerade rökfyllnadsberäkningar (CFD) i kombination med utrymningssimuleringar och FID-beräkningar för att värdera utrymningssäkerheten i både nya och befintliga tunnlar.
  • Detaljprojektering av brandsäkerheten i väg, järnväg och spårtunnlar.