Helios

Brandfarliga och explosiva varor

Den 27 augusti 2015 beslutade SCA att investera 7,8 miljarder i Östrands massafabrik. Detta är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna. Målsättningen med projektet är att bli världens mest effektiva producent av barrsulfatmassa. Med hjälp av modern teknik kan SCA producera massa med hög kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt med minsta möjliga miljöpåverkan. Bricon har hjälpt SCA med hantering av brandfarlig vara och ATEX i explosiva miljöer samt varit beställarstöd i brand och riskfrågor under hela projektet.

Ort: Sundsvall
Uppdragsgivare: SCA Graphic Sundsvall AB
Kontakt: Marie Thelberg, Leif Fällman

Publicerad den 17 december 2019